Bokningsvillkor

Bokningsavtal för Drejning hos Ideella föreningen 

1. Tjänstebeskrivning 

Hantverkshuset Ideella föreningen erbjuder keramikkurser och prova på att dreja  som kan bokas via BokaMera via länk på vår hemsida.  Kurser som erbjuds varierar i längd, se specifik information. Under prova på drejning finns behjälplig personal men ingen kursledare. Barn under 12 år är välkomna i vuxet sällskap.

2. Bokningsprocess 

Bokningar görs via vår webbplats. För att boka prova på att dreja, välj önskat datum och tid,  och fyll i nödvändig information. En bokning anses bekräftad när kunden har betalt och mottagit en bekräftelse. 

3. Priser och betalning. Alla priser inkluderar moms, material ingå vid prova på drejning, för kurser se specifik information. Betalning sker vid bokningstillfället. Om full betalning inte erhålls inom 2 dagar från  bokningsdatum, förbehåller vi oss rätten att avboka bokningen. 

4. Avboknings- och ändringspolicy 

Avbokningar: Avbokningar kan göras utan avgift fram till 7 dagar. Vid avbokningar senare än detta debiteras full avgift.  

Ändringar: Ändringar i bokningen (dag/tid) kan göras fram till 3 dagar före prova på att dreja utan extra kostnad, beroende på tillgänglighet. 

5. Ångerrätt: Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar  från bokningsdatumet. För att utöva ångerrätten, vänligen kontakta oss på info@hantverkshusetburgsvik.se . Om tjänsten redan har påbörjats inom ångerfristen,  debiteras en proportionell kostnad för den del av tjänsten som har utförts. 

6. Leverans av tjänsten: Prova på att dreja kommer att hållas på Skolvägen 10 i  keramikverkstaden. Kunder förväntas anlända minst 10 minuter innan den bokade tiden startar för att  förbereda sig. Ideella föreningen tillhandahåller allt nödvändigt material och  utrustning.

7 Kundens ansvar: Kunden ansvarar för att följa de instruktioner som ges under drejning-sessionen. Kunden  förväntas också ta ansvar för sin egen säkerhet och följa de säkerhetsföreskrifter som meddelas av personalen. 10 minuter innan tiden är slut skall kunden plocka undan och städa efter sig. 

8. Integritet och dataskydd: Ideella föreningen hanterar kundens personuppgifter  enligt GDPR. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy på vår hemsida. 

9. Ansvarsbegränsning: Ideella föreningen ansvarar inte för personskador eller  förlust av personliga tillhörigheter under drejningssessionen. Vårt ansvar är begränsat  till det belopp som betalats för bokningen, och vi ersätter inte för indirekta skador  eller följdförluster. 

10. Kontaktinformation: För frågor, kring din bokning vänligen kontakta oss på  info@hantverkshusetburgsvik.se 

11. Övriga villkor: Detta avtal regleras av svensk lag och eventuella tvister ska lösas  av svensk domstol. Genom att boka en drejningssession hos Ideella föreningen  accepterar du dessa villkor i sin helhet.

Hantverkshuset — Sudrets mötesplats i hjärtat av Burgsvik